Oluline

Tere tulemast Vaeküla Kooli koduleheküljele! 26. juuli raidosune

Vaeküla Kool on Haridus-ja Teadusministeeriumi alluvuses olev põhikool hariduslike erivajadustega õpilastele, kus õpitakse lihtsustatud õppekava alusel. Kool asub Rakverest 4 km kaugusel, Sõmeru vallas Näpil.

Vaeküla Kool on põhikool, mille lõpetamisel saab nooruk põhikooli lõputunnistuse, mis annab võimaluse jätkata õpinguid kutsekoolis.

Koolil on õpilaskodu, kus õppetöö perioodil elavad õpilased, kellel igapäevaselt ei ole võimalik kodunt koolis käia.

Kooli moto: Pilvede taga on alati päike!

Juhindume õppe-kasvatustöös Hiina vanasõnast:  „Ma kuulen ja ma unustan. Ma näen ja jätan meelde. Ma teen ja ma mõistan.“