Õppetöö

Tunniplaan

 

 

1. kl

3. kl

2. kl

4. kl

5.

6.

7.

8.

9.a

9.b

 

E

 

1.

08.15 – 09.00

KLJ

KLJ

KLJ

KLJ

KLJ

KLJ

KLJ

KLJ

KLJ

KLJ

KLJ

2.

09.10 – 09.55

Matem

Matem

Matem

Matem

Matem

Rütmika

Loodusõpe

Inglise keel

Keh P/ Keh T

Keh P/Keh T

Keh P/Keh T

3.

10.05 – 10.50

Eesti keel

Eesti keel

Kehaline

Loodusõpe

Eesti keel

Loodusõpe

Arvutiõpe

Matemaatika

Matemaatika

Eesti keel

Tööõpetus

4.

11.00 – 11.45

Kehaline

Kehaline

Eesti keel

Eesti keel

Inglise keel

Matemaatika

Eesti keel

Ajalugu

Arvutiõpe

Loodusõpe

Tööõpetus

5.

12.05 – 12.50

Eesti keel

Eesti keel

Eesti keel

Eesti keel

Loodusõpe

Eesti keel

Matemaatika

Eesti keel

Loodusõpe

Arvutiõpe

Tööõpetus

6.

13.00 – 13.45

Anu

Loodusõp

Inimeseõpe

Inimeseõpe

Draamaõpe

Töö P/kehal T

Töö P/kehal T

Loodusõpe

Inimeseõpe

Draamaõpe

Tööõpetus

7.

13.55 – 14.40

Puhketund

Puhketund

Puhketund

Kairi

KÕ Leelo

Töö P/Evi T

Töö P/Evi T

Eesti keel

Eesti keel

Matemaatika

Tööõpetus

T

1.

08.15 – 09.00

Eesti keel

Eesti keel

Eesti keel

Eesti keel

Kunst

Matemaatika

Eesti keel

Matemaatika

Tööõpetus

Tööõpetus

Perekonnaõp

2.

09.10 – 09.55

Matem

Matem

Eesti keel

Eesti keel

Matem

Kunst

Matemaatika

Eesti keel

Tööõpetus

Tööõpetus

Inimeseõpe

3.

10.05 – 10.50

Kunst

Kunst

Matem

Matem

Eesti keel

Eesti keel

Inglise keel

Loodusõpe

Tööõpetus

Tööõpetus

Matem

4.

11.00 – 11.45

Kehaline

Kehaline

Tööõpetus

Tööõpetus

Inglise keel

Ajalugu

Loodusõpe

Tööõpetus

Eesti keel

Matemaatika

Tööõpetus

5.

12.05 – 12.50

Eesti keel

Eesti keel

Tööõpetus

Tööõpetus

Inimeseõpe

Loodusõpe

Ajalugu

Tööõpetus

Matemaatika

Eesti keel

Tööõpetus

6.

13.00 – 13.45

Puhketund

Puhketund

KÕ Diana

Kairi

Tööõpetus

Töö T/Kehal P

Töö T/Kehal P

Inimeseõpe

Ajalugu

Kunst

Eesti keel

7.

13.55 – 14.40

Kairi

KÕ Diana

Kairi

Kairi

Tööõpetus

Töö T/Riin P

Töö T/Riin P

Inimeseõpe

Keh P/Keh T

Keh P/Keh T

Ühiskond

K

1.

08.15 – 09.00

Eesti keel

Eesti keel

Eesti keel

Eesti keel

Matem

Eesti keel

Loodusõpe

Matemaatika

Töö/karjäär

Töö/karjäär

Ellujäämisõp

2.

09.10 – 09.55

Matem

Matem

Eesti keel

Eesti keel

Kehaline

Matemaatika

Eesti keel

Muusika

Tööõpetus

Tööõpetus

Ühiskond

3.

10.05 – 10.50

Loodus

Loodus

Muusika

Muusika

Eesti keel

Eesti keel/

Matemaatika

Ajalugu

Tööõpetus

Tööõpetus

Keskkonnaõ

4.

11.00 – 11.45

Muusika

Muusika

Matem

Matem

Eesti keel

Inglise keel

Inimeseõpe

Matemaatika

Tööõpetus

Tööõpetus

Arvutiõpe

5.

12.05 – 12.50

KÕ Leelo

Anu

Kehaline

Kehaline

Muusika

Loodusõpe

Eesti keel

Loodusõpe

Matemaatika

Matemaatika

Tööõpetus

6.

13.00 – 13.45

Puhketund

Puhketund

KÕ Diana

6.t KÕ Leel

Kairi

Töö P/ Keh T

Töö P/Keh T

Eesti keel

Loodusõpe

Eesti keel

Tööõpetus

7.

13.55 – 14.40

Kairi

KÕ Diana

Kairi

Kairi

KÕ Leelo

Töö P/Riin  T

Töö P/Riin T

Keh P/Keh T

Eesti keel

Loodusõpe

Tööõpetus

N

1.

08.15 – 09.00

Eesti keel

Eesti keel

Kunst

Kunst

Matem

Loodusõpe

Ajalugu

Tööõpetus

Matemaatika

Matemaatika

Eesti keel

2.

09.10 – 09.55

Matem

Matem

Matem

Matem

Eesti keel

Inimeseõpe

Eesti keel

Tööõpetus

Kunst

Ajalugu

Inglise keel

3.

10.05 – 10.50

Tööõpetus

Tööõpetus

Eesti keel

Eesti keel

Eesti keel

Inglise keel

Inimeseõpe

Tööõpetus

Inglise keel

Eesti keel

Karjääriõpe

4.

11.00 – 11.45

Tööõpetus

Tööõpetus

Eesti keel

Eesti keel

Kehaline

Matemaatika

Inglise keel

Inglise keel

Draamaõpe

Eesti keel

Karjääriõpe

5.

12.05 – 12.50

Puhketund

Eesti keel

Puhketund

Inimeseõpe

Tööõpetus

Töö T/Keh P

Töö T/Keh P

Kunst

Loodusõpe

Inglise keel

Draamaõpe

6.

13.00 – 13.45

KÕ Leelo

Kehaline

Kairi

Kairi

Tööõpetus

Töö T/P Riina

Töö T/P Riina

Arvutiõpe

Draamaõpe

Inimeseõpe

 

7.

13.55 – 14.40

Anu

Anu

Kairi

KÕ Leelo

Kairi

Eesti keel/

Kunst

Keh P/Keh T

Muusika

Loodusõpe

 

R

1.

08.15 – 09.00

Eesti keel

Eesti keel

Matem

Matem

Muusika

Matemaatika

Loodusõpe

Eesti keel

Matemaatika

Eesti keel

Tööõpetus

2.

09.10 – 09.55

Matem

Matem

Loodusõpe

Loodusõpe

Matem

Muusika

Matemaatika

Matemaatika

Eesti keel

Loodusõpe

Tööõpetus

3.

10.00 – 10.45

Inimeseõpe

Inimeseõpe

Kehaline

Kehaline

Loodusõpe

Inimeseõpe

Muusika

Loodusõpe

Eesti keel

Matemaatika

Tööõpetus

4.

10.50 – 11.35

Draamaring

Draamaõpe

Draamaring

Draamaõpe

Inimeseõpe

Draamaõpe

Eesti keel

Eesti keel

Inglise keel

Muusika

Tööõpetus

5.

11.55 – 12.40

Puhketund

Rütmika

Eesti keel

Rütmika

Eesti keel

Eesti keel

Draamaõpe

Draamaõpe

Loodusõpe

Inglise keel

Tööõpetus