Koolielu

Raamatukogu

Raamatukogu on üks ütlemata mõnus paik. Siin on valgust, õhku, ruumi ja ohtralt raamatuid. Rohkem polegi õnneks vaja!

Vaeküla Kooli raamatukogu on avatud koolipäevadel vahetundide ajal, kokkuleppel tundide ajal.

Kooliraamatukogu lugejaiks võivad olla kõik Vaeküla Kooli õpilased, õpetajad, haldus- ja teenindav personal.

Raamatuid  saab koju laenutada raamatukogutöötaja loal
Raamatud tagastatakse kokkulepitud ajal
Lugeja kasutab kooliraamatukogu sihipäraselt: loeb, õpib, mängib, vajadusel pöördub abisaamiseks raamatukoguhoidja poole.