Meie koolist

Õppenõukogu

ÕPPENÕUKOGU TÖÖPLAAN

2018/2019

Kuupäev

Päevakord

 

 

30.11.2018

 

1. ÕN sekretäri valimine 2018/2019 õppeaastaks.

2. Aruanne eelmise ÕN otsuste täitmisest.

3. Muudatused kooli õppekavas (ujumise algõpetus)

4. Kooli arengukava läbiarutamine

 

07.06.2019

1. Aruanne eelmise ÕN otsuste täitmisest.

2. 1. – 8. klassi õpilaste üleviimine järgmisesse klassi.
 

13.06.2019

1. Aruanne eelmise ÕN otsuste täitmisest.

2. Põhikooli lõputunnistuse väljastamise otsustamine.

 

19.06.2019

 

1. Aruanne eelmise ÕN otsuste täitmisest.

2  2018/2019 õa töö analüüs.

3. Info järgmise õppeaasta töö planeerimise kohta.

 

30.08.2019

 

 

 

1. Aruanne eelmise ÕN otsuste täitmisest.
2. Uue õppeaasta töö eesmärgid ja üldtööplaani kinnitamine.

3. Võimalikud muudatused kodukorras, päevakavas, õppekavas jms kordades.

4. Uutele õpilastele klassi määramine