Koolielu

Õpilaskodu

Vaeküla Kooli õpilaskodu

Õpilaskodus korraldatakse õppekavavälist tegevust, millega tagatakse õpilasele tema vajadustele ja huvidele vastavad õppimis-, elamis- ja kasvatustingimused.

Õpilaskodu tegutsemise tingimused ja kord

Kooli ja õpilaskodu koostööga püütakse tagada kõigele õpilaskodu õpilastele vastavalt individuaalsetele vajadustele ja huvidele head õppimis-, elamis- ja kasvamistingimused.

Õpilaskodus tegelevad lastega

kasvataja Evi Torm +372 53067734 evi.torm [at] vaekyla.edu.ee 

ja

tegevusjuhendaja Riin Leppik +372 53067734 riin.leppik [at] vaekyla.edu.ee

 

Abikasvatajad on Kertu Aunapuu (öösel) ja Helga Annuka.