Dokumendid

Vaeküla Kooli dokumentide loetelu

Dokumendi nimetus Kehtestamine

Haridus-ja teadusministri 28. 06. 2011.a määrus nr 28
muudatused jõustunud 06.09.2013

Vaeküla Kooli õppekava Direktori 23.11. 2015.a käskkiri nr 1-9/5

Põhikooli riiklik
lihtsustatud õppekava

Vabariigi Valitsuse 16.12. 2010.a määrus nr 182

Töökorralduse reeglid

Direktori 31.08 2014. a käskkiri nr 1-9/17

Õpilaskodu kodukord

Direktori 31.08.2014.a käskkiri nr 1-9/18